ทําไมสื่อลามกจึงไม่ดีต่อความสัมพันธ์ของคุณ

มีสาเหตุหลายประการที่ทําให้การดูสื่อลามกไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณ มันสามารถนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าความเครียดและโฮสต์ของปัญหาอื่น ๆ แต่ในหลายกรณีมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปิดหรือผ่านเวลา ในกรณีอื่น ๆ มันสามารถทําให้คุณรู้สึกซุกซนมากขึ้น โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลจะเป็นการดีที่สุดเสมอที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความตั้งใจของคุณ นอกจากนี้สื่อลามกควรดูในปริมาณที่พอเหมาะและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของการดูสื่อลามก แต่ผลลัพธ์ของทีมของ Voon ระบุว่าอาจนําไปสู่ปัญหาสําหรับคนหนุ่มสาว การเสพติดของพวกเขาจะทําให้พวกเขาอึดอัดใจในสังคมในที่สาธารณะ เป็นผลให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในพื้นที่อื่น ๆ ของชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตามสื่อลามกไม่ได้เลวร้ายต่อสุขภาพจิตของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถทําลายความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่น ๆ […]

Learn more →